GEBRUIKSVOORWAARDEN

Nautal Smart Sailing, S.L. (voortaan NSS), met CIF B66034539, geregistreerd bij de Mercantile Registry of Barcelona op adres Josep Pla 2, B3, 6B 08019, Barcelona, Spanje, hanteert de volgende algemene voorwaarden van de dienstverlening aan hun klanten.

Bij het gebruik maken van één van de NSS services, accepteert de klant volledig en gaat hij/zij onvoorwaardelijk akkoord met de voorwaarden van de dienstverlening, het gebruik en de regelgeving beschreven in de Voorwaarden.

De bootverhuur tussen de cliënt en de uiteindelijke service provider (eigenaar of manager van de boot), wordt beheerst door het huurcontract met de laatste service provider. NSS mengt zich niet in het huurcontract, noch een onderdeel van.

De voorwaarden en privé-beleid kan worden geraadpleegd op de volgende adressen gebruiksvoorwaarden and privacybeleid . Het e-mailadres voor verdere overleg is support@nautal.com en de webpagina is www.nautal.nl

Het doel van NSS is om de klant volledig tevreden te stellen. Gelieve elk incident te melden bij support@nautal.com. Elke mededeling of document moet naar hetzelfde adres gestuurd worden.

1. BETREKKING OP AANBESTEDINGEN VAN DE SERVICE EN HET CONTRACT

NSS levert brokerage diensten (door het beheer van boekingen) in de recreatie bootverhuur. Bij nautal.nl boekt de klant de charter, en indien van toepassing, huurt de boot van de uiteindelijke dienstverlener in overeenstemming met de overeengekomen voorwaarden en prijs van de aanbieder.

Alle boten op nautal.nl worden aangeboden door NSS die fungeert als bemiddelaar en wiens verantwoordelijkheid is beperkt tot het in contact brengen van de cliënt met de uiteindelijke dienstverlener, die uitsluitend en direct verantwoordelijk voor de levering van de dienst is. NSS is niet verantwoordelijk voor de levering van de dienst, en is dus niet verantwoordelijk in het geval van niet-nakoming of onvolledige nakoming van de gonctracteerde dienst met de dienstverlener. Toch informeert NSS dat alle uiteindelijke dienstverleners uitdrukkelijk gevraagd worden om aan de eisen van de dienst te voldoen, volgens de sector normen en het huurcontract. Het niet nakomen van de verplichtingen door de dienstverlener houdt in dat NSS hen kan uitsluiten van nautal.nl.

De uiteindelijke dienstverlener toevertrouwt NSS expliciet met de taak van het verzamelen van de betalingen voor de gecontracteerde dienst, evenals het blokkeren van het deel van het overeengekomen bedrag. Overige diensten, extra’s en de borg zal worden overeengekomen tussen de opdrachtgeven en de uiteindelijke dienstverlener, maar in dit geval zal het in rekening worden gebracht door de dienstverlener.

De klant aanvaardt uitdrukkelijk de beperking van de aansprakelijkheid van NSS en, zodoende, is NSS alleen verantwoordelijk voor het beheer en het formaliseren van de reservering van de gekozen boot, en het beheer van de betalingen, op basis van de voorwaarden die zijn vastgesteld. De klant erkent dat de uiteindelijke dienstverlener in staat is om de reservering niet te accepteren, in welk geval NSS de klant alternatieve boten aanbiedt of het volledige bedrag terugstort.

Hoewel we streven naar de dienstverlening zoals die geadverteerd wordt op nautal.nl, kunnen wij niet garanderen dat alle informatie nauwkeurig, volledig of juist is. De uiteindelijke diensverlener is verantwoordelijk voor de informatie over boten (prijzen, configuratie, kenmerken, extra’s, etc.) op nautal.nl. NSS verifieert deze informatie niet, dus de uiteindelijke dienstverlener is als enige verantwoordelijke partij voor de juistheid en nauwkeurigheid van dergelijke informatie. De klant aanvaardt dat alle klachten in die zin rechtstreeks en uitsluitend doel hebben op de dienstverlener. Wij informeren u dat NSS de uiteindelijke dienstverlener verzoekt om nauwkeurige en correcte informatie te geven; anders kunnen zij worden uitgesloten van nautal.nl. Wij raden u aan elk incident te melden bij support@nautal.com.

Het huurcontract heeft de duur die genoteerd staat in de verhuur boekingsformulier, Wijzigingen in de duur moeten worden geïnformeerd bij NSS.

2. GELDIGHEID

De voorwaarden van de dienstverlening en gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing zodra de klant het boekingsformulier genereert.

3. BOOKING EN VERHUUR PROCES

De boeking met NSS en de huur met de uiteindelijke dienstverlener verloopt als volgt

 • Meld u aan bij www.nautal.nl
 • Selecteer een boot en lees de gebruiksvoorwaarden.
 • Specificeer datums en extra’s indien van toepassing en vul de benodigde informatie in, waaronder uw persoonlijke gegevens.
 • Bevestig de boeking details.
 • Betaal voor de huur (of blokkeer het bedrag) of betaal het overeengekomen bedrag.
 • NSS bevestigt of de uiteindelijke dienstverlener de boeking heeft geaccepteerd en u zult het huurcontract opgesteld door de uiteindelijke dienstverlener gestuurd krijgen. In dit geval int NSS het afgesproken bedrag.
 • Indien van toepassing, maak het openstaande bedrag over naar NSS binnen de aangegeven data.
 • Zodra de dienst is verstrekt zal NSS de klant vragen om de dienst in detail te kunnen beoordelen, zodat andere klanten uw mening kunnen zien.

De klant erkent dat de verleende dienst de verantwoordelijkheid is van de uiteindelijke dienstverlener, die volgens het contract de enige verantwoordelijke is.

4. DEFINITIE VAN DE KLANT

Een klant is iedereen boven de 18 jaar met de macht om een boot te huren, om akkoord te gaan met de voorwaarden en accepteert ermee gebonden te zijn bij het genereren van een boeking.

5. PLICHTEN KLANT

De klant is verplicht om:

 • Altijd actuele en juiste persoonlijke gegevens afgeven, ook met andere informatie.
 • Zijn/haar wachtwoord met niemand te delen om te zorgen dat hij/zij de enige is met toegang.
 • NSS te voorzien met de gegevens die gevraagd worden om zodoende de boeking (door NSS), het contract en de dienstverlening (door uiteindelijke dienstverlener) en de tarieven voor de verhuur (door NSS).
 • Te accepteren dat NSS persoonsgegevens kan doorgeven aan de uiteindelijke dienstverlener, zodat NSS het huurcontract kan voorbereiden met de gegevens van de bestuurders van de boot en de passagiers. De uiteindelijke dienstverlener zet zich in voor en is verplicht om zicht te houden aan regelgeving betreft de geheimdhouding van persoonlijke gegevens.
 • De informatie en kwalificaties, indien van toepassing, af te geven.
 • Betaal de bedragen die overeenkomen met de gehuurde contracten binnen de gestelde termijnen in de boeking en/of het inhuur proces
 • Correct gebruik van de diensten en, indien van toepassing, over de juiste kwalificaties of licenties beschikken om de boot te huren.
 • Betaal alle diensten, zoals aangegeven door NSS, evenals de verrichte diensten tijdens de navigatie en welke niet uitdrukkelijk in de prijs zijn betrokken zoals een skipper, brandstof en water, afmeren buiden thuishaven, belastingen en andere benodigde diensten volgens het huurcontract.
 • Alleen maar waarheidsgetrouwe informatie leveren tijdens te beoordeling van de dienstverlening. NSS behoudt het recht om beoordelingen te accepteren, weigeren of verwijderen.

6. UITEINDELIJKE DIENSTVERLENER

De uiteindelijke dienstverlener kan eigenaar zijn van één of meerdere boten, een verhuurbedrijf, een broker, of een agency dat boten beheert.

NSS biedt uiteindelijke dienstverleners de mogelijkheid om hun boten te adverteren op de online platform met een beschrijving, kenmerken, afbeeldingen, prijzen en de beschikbaarheid. Zo kan NSS de boeking diensten verlenen, en in dien van toepassing, de betalingen regelen.

7. VERDRAGSLUITENDE METHODEN

De klant en NSS accepteren de mogelijkheid om overeenkomsten en contracten te formaliseren met alle middelen die door de wet, met inbegrip van e-verdragsluitende methoden door middel van een webpagina of een e-mail, telefoon opnemen, digitale handtekening, elektronische handtekening, maar ook dat ze kunnen worden opgeslagen, georganiseerd of gekopieerd worden met alle beschikbare middelen.

8. BETALINGSMETHODEN

De klant dient te betalen op het juiste moment en het juiste bedrag bij het boeken of het aanbesteden van een dienst (en volgens de voorwaarden die eerder geaccepteerd werden door de klant)

Wanneer de klant niet het totale bedrag hoeft te betalen bij het boeken, zijn ze verplicht om het uitstaande bedrag te betalen binnen de aangegeven datums

De betalingsmethoden die geaccepteerd worden zijn die via het platform van nautal.nl betaald zijn, zoals Visa, Visa Electron and Master Card, en andere online methoden.

Zodra er problemen zijn met de betalingen via de website, accepteert NSS een overschrijving via de bank als alternatieve oplossing, zodat de klant binnen 24 uur na het boeken kan betalen.

9. OPZEGGEN

9.1 Opzeggen vanuit de klant

In het geval van een terugtrekking van een overschrijving na een boeking zullen de annulering kosten in rekening gebracht worden, die kosten staan in het huurcontract van de uiteindelijke dienstverlener. In het geval de kosten er niet in staan bedragen de annulering kosten het volgende:

 • Annulering 60 dagen voor vertrek: 50% van het totale huur bedrag
 • Annulering 30 tot 60 dagen voor vertrek: 75% van het totale huur bedrag
 • Annulering minder dan 30 dagen voor vertrek: 100% van het totale huur bedrag

Om annuleringen te verwerken zal NSS 150€ in rekening brengen voor management kosten.

Annuleringen worden verwerkt via mail support@nautal.com.

9.2 Opzeggen vanuit de uiteindelijke dienstverlener

De volgende gevalllen zullen leiden naar een directe terminatie van het contract en/of boeking, zonder compensatie of terugbetaling van de door de klant te betalen bedrag.

 • Het niet nakomen van de klant met betrekking tot de betalingtermijnen.
 • Onvoorrzichtigheid of niet-naleving van de regels of wetgeving bij gebruik van de boot, dit omvat, maar is niet beperkt tot: meer dan het aantal toegestane mensen aan boord, varen voorbij toegestane vaarwater
 • Mislukken van het voorleggen van de juiste documentatie om de boot te besturen in contracten waar geen skipper is gehuurd.
 • Wanneer de klant duidelijk te weinig vaardigheden beheerst om de boot te besturen in contracten waar geen skipper is ingehuurd.

10. AFSPRAKEN OVER DE REGELS

Als een van de bepalingen in deze voorwaarden nietig is verklaard door toepassing van de geldende wetgeving, op grond van een beslissing van een rechtbank of een erkende instantie, blijven de overige bepalingen van kracht

11. WIJZIGINGEN IN DE TOEKOMST

De gebruikers worden geïnformeerd over eventuele wijzigingen op de webpagina of in deze voorwaarden, die worden geaccepteerd door de gebruiker als hij/zij daarna nautal.nl betreedt

12. KLACHTEN EN JUISTE JURISDICTIE

KLACHTEN EN JUISTE JURISDICTIE

Om een geschil over interpratie van eigen bevoegdheid op te lossen, leggen zij uitdrukkelijk voor aan de jurisdictie en de bevoegdheid van de mariene autoriteiten en, indien van toepassing, aan de rechtbanken van Barcelona (Spanje).

Deze voorwaarden zijn onderworpen aan de Spaanse wet.

In het geval van onenigheid over de interpretatie van dit document, de Spaanse versie van deze voorwaarden is de authentieke.

Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt Nautal gebruik van cookies.
Door gebruik te blijven maken van onze website, gaat u akkoord met de cookies. Meer informatie.