Boten en jachten gemakkelijk en goedkoop huren

Privacy beleid

We zullen uw informatie beschermen alsof het onze eigen was. We zullen deze informatie ook nooit verkopen.

Voor de aankoop van diensten, heeft nautal.NL beheerd door Nautal Smart Sailing S.L. (NSS) enige persoonlijke informatie van de klant nodig.

NSS houdt een bestand met de persoonlijke informatie verkregen tijdens het boekingsprocess. Dit met aankoop, statistieken, promotionele doeleinden en behoud van relatie als doel. De klant geeft toestemming aan NSS om persoonlijke informatie te verwerken voor de doeleinden beschreven hierboven.

nautal.nl heeft een geavanceerd beveiligingssysteem om uw persoonlijke informatie te beschermen van ongeautoriseerde derde partijen.

De klant geeft NSS toestemming om alle persoonlijke informatie te verstrekken aan de eind dienstverlener. Soms bevindt de eind dienstverlener in een land dat niet hetzelfde beschermingsniveau heeft als de Europese wetgeving vraagt.

U geeft NSS toestemming om het uitgeven van commentaar van de klant over de ontvangen service.

Gebruik maken van de nautal.nl website betekent instemming op de voorwaarden van dit privacybeleid.

Zich uitschrijven van deze website betekent niet dat u geen promotionele informatie zal ontvangen van NSS. Als u uw informatie update, kan het zijn dat er een kopie bewaard wordt met de informatie die u in eerste instantie heeft verstrekt. U kunt ook promotionele informatie via de web vermijden. U heeft het recht tot beschikking, aanpassing, herstel, en blokkering van alle data dat u aan NSS heeft verstrekt. U kunt dit recht uitoefenen door contact op te nemen via brief in Josep Pla 2, B3, 6B 08019, Barcelona, Spanje of door de mailen naar info@nautal.nl. Alle informatie die u met andere deelt kan beschikbaar zijn zelfs na verwijdering.

NSS is niet verantwoordelijk voor de waarachtigheid, nauwkeurigheid, correctheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie verstrekt door de klant of bij de eind dienstverlener aangaande de boot.

U kunt uitgenodigd worden om een enquête of vragenlijst in te vullen van nautal.nl. U kunt willekeurig gekozen worden of gebasseerd of u aangegeven data. Deelneming is vrijwillig.

NSS can gebruik maken van cookies om informatie over de gebruiker op te slaan. Er zijn maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat deze informatie privé blijft.

U kunt promotionele informatie van NSS ontvangen, of notificaties, die u bij u naam addreseert.

NSS voldoet te allen tijde aan de bepalingen van de organische wet 15/1999 van 13 december Bescherming Persoonsgegevens (hierna "LOPD"), Koninklijk Besluit 1720/2007, van 21 december, houdende goedkeuring van de verordeningen ter uitvoering van de wet (hierna " RLOPD") en andere wetgeving die ten alle tijde van kracht zijn, en streeft naar het juiste gebruik en de verwerking van de persoonsgegevens van gebruikers.

Intellectueel eigendom

De handelsmerken, logo's, afbeeldingen, video's, tekeningen, etc. die op nautal.nl zijn te vinden zijn copyright van NSS en kan niet worden gereproduceerd, gebruikt of weergegeven zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van NSS.

Het is verboden het wijzigen, kopiëren, reproduceren, downloaden, uitzenden, verzenden, commercieel te exploiteren of de inhoud van de NSS te verspreiden op welke wijze dan ook, ook niet de site pagina software van elementen waaruit de diensten van nautal.nl of site.operation.

De pagina is ontworpen voor browsers met HTML5 + CSS3 (Firefox, Safari, Opera, Chrome en Gezin, Internet Explorer 10), en is te bekijken in Internet Explorer 9 en 8.

Om gebruik te maken nautal.nl moet u cookies en pop-ups aan zetten.

NSS garandeert niet dat de diensten verleend zullen worden wanneer de dienstverlener niet in staat is adequate service te verlenen. In dit geval kan NSS niet verantwoordelijk worden gesteld voor het falen van de prestaties, beschikbaarheid of gebruik tekortkomingen die voortvloeien uit een site nautal.nl door onjuiste hardware, problemen ondervonden door de Internet Service Provider Customer of blokkeringen in Internet-netwerk of een andere reden buiten de controle van NSS .

Instemming of deze voorwaarden

Als een voorwaarde van deze gebruiksvoorwaarden onder de toepasselijke wetgeving, of onder een uitspraak van een bevoegde rechtbank ongeldig wordt verklaard, blijven de overige voorwaarden onverkort van kracht blijven.

Het ontbreken van onderneming van juridische stappen door een partij met betrekking tot de schending van deze gebruiksvoorwaarden door een andere partij betekent niet een verklaring van afstand van die partij van haar recht vormt om juridische stappen te ondernemen in de toekomst tegen een dergelijke inbreuk.

Toekomstige wijzigingen

Veranderingen in de website of in deze voorwaarden zal in kennis worden gesteld aan de gebruiker en zal worden beschouwd als aanvaard door de gebruiker als nautal.nl hierna opnieuw bezocht wordt.

Claims en jurisdictie

Klachten zullen schriftelijk door worden gegeven met gebruik van een van de betrouwbare methodes aangegeven hierboven.

Om een ​​geschil betreffende de interpretatie of eigen bevoegdheid op te lossen, zal het worden voorgelegd aan de jurisdictie en de bevoegdheid van de marine-autoriteiten en, in voorkomend geval, de rechtbanken van Barcelona (Spanje).

Dit contract is onderworpen aan de Spaanse wet.

In het geval van onenigheid over de interpretatie van dit document, zal de Spaanse versie van deze voorwaarden heersend zijn.


Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt Nautal gebruik van cookies.
Door gebruik te blijven maken van onze website, gaat u akkoord met de cookies. Meer informatie.